+31 (0)77 - 466 14 43 Kunnen wij u helpen? Bel ons gerust!

Bijgebouw: tuinhuis, schuur, garage of buitenkeuken

Een tuinhuis, schuurtje, carport, garage, overkapping, buitenkeuken: allemaal bijgebouwen die u vergunningsvrij mag neerzetten in het achtererfgebied. Van belang voor een bijgebouw is:

 • de plek op het perceel
 • het oppervlak
 • de hoogte
 • de afstand tot het hoofdgebouw (voor een bijgebouw met kap is dit minimaal 4 meter)
 • bij beschermd dorps- en stadsgezicht en monument gelden andere regels

 

Waar mag een bijgebouw komen?

In het achtererfgebied! In ieder geval achter of naast de woning.

Het achtererfgebied is: ‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’. Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied plus het oppervlak dat t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw is bijgebouwd. (dus alles m.u.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw) 

 • Achtertuinen, dus achter de woning
 • Zijtuinen, vanaf 1 meter achter de voorgevel (parallel aan de weg)
 • Niet: zijtuinen die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied (bij een hoekwoning)
 • Als het achtererfgebied grenst aan openbaar toegankelijk gebied, staat een bijgebouw minimaal 1 meter vanaf de perceelgrens
 • Een achterpad tussen tuinen wordt niet gerekend tot het openbaar toegankelijk gebied
 • Een aanliggend weiland of natuurgebied o.i.d. hoort niet bij het achtererfgebied

 

Hoe groot mag een bijgebouw zijn?

Het maximale oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken is, bij een bebouwingsgebied:

 • kleiner of gelijk aan 100 m²:  50 % van het bebouwingsgebied;
 • groter dan 100 m² en kleiner of gelijk aan 300 m²: 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwings-gebied dat groter is dan 100 m²;
 • groter dan 300 m²:  90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²;
 • als er al gebouwen zijn bijgebouwd, t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw, dan telt het oppervlak daarvan al mee in de berekening!

 

Wat is de maximale hoogte van een bijgebouw?

 • Een bijgebouw met een plat dak mag 3 meter hoog zijn
 • Een bijgebouw met een kap mag een goot op 3 meter en een nok op 5 meter hebben, afhankelijk van de afstand tot de perceelsgrens *
 • Binnen de zone van 4 meter vanaf het hoofdgebouw is de maximale hoogte gelijk aan de begane grond laag, plus 30 cm

*) Sinds een aantal jaar is het mogelijk bijgebouwen met een kap en hoger dan 3 meter te bouwen. Dit geldt alleen voor bijgebouwen die op een afstand van minimaal 4 meter vanaf het hoofdgebouw (de woning) staan. De maximale hoogte wordt berekend met de volgende formule: daknokhoogte (m) = (afstand tot de perceelsgrens (m) x 0,47) + 3 meter ( zie voorbeeld in afbeelding hieronder )

 

Let op:

 • Het gebruik van een bijgebouw is ondergeschikt aan de woning, u mag er geen zelfstandige woning in maken
 • Tenzij het een mantelzorgwoning betreft
 • Het is niet toegestaan om in de kap een verblijfsruimte te maken
 • Bijgebouwen bij woonwagen en recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij
 • Bijgebouwen bij monumenten zijn niet vergunningsvrij
 • In een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn bijgebouwen alleen vergunningsvrij als het bestemmingsplan dit toelaat. Daarnaast geldt dat het bijgebouw alleen achter de woning mag staan, dus niet in een zijtuin.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk of er wel of geen vergunning benodigd is. Deze pagina is slechts bedoeld als aanvullende informatie voor u. Overleg bij twijfel altijd met uw gemeente!!!!